top of page
Poziv za učešće na radionici na temu
Participativne umetnosti

1

Ovom prilikom pozivam sve zainteresovane mlade umetnice i umetnike da se priključe radionici na temu participativne umetnosti. Radionica će biti organizovana kao pripremna aktivnost za izložbu koja će se realizovati u decembru 2019. godine u okviru projekta Izložbotvornice

Pomenuta izložba će se baviti umetničkom pojavom participativne umetnosti. Većina istraživačica i istraživača pod participativom umetnošću podrazumeva one umetničke prakse u kojima u procesu kreiranja (značenja) dela učestvuje publika/neka društvena grupa. U toku radionice, učesnici će se upoznati sa vrstama participacije (relaciona, aktivistička i antagonistička (relational, activist and antagonistic), prema tekstu Toma Finkelperla (Tom Finkelpearl-a)), vrstama motivacije i sa problemima kojima se ova umetnička pojava bavi (problem autorstva, motivacija za angažovanjem posmatrača, motivacija za podsticanjem promene u društvu i za učvršćivanjem društvenih veza (social bond)), kao i sa pojedinim teorijskim problemima (pitanje evaluacije dela pariticipativne umetnosti, problema proces/produkt).

 

U toku radionice učesnici će moći da ponude nove odgovore na probleme istaknute u okviru prakse, kao i nova umetnička rešenja u odnosu na dosadašnja.

Cilj izložbe je da istraži ovu umetničku pojavu, ponudi nova rešenja u delima mladih umetnica i umetnika u ovkiru ove umetničke pojave. Ideja je takođe da se sistematskim istraživanjem i radom sa umetnicima na kreiranju ovih dela, proces koji dovodi do dela participativne umetnosti detaljno istraži kako bi se došlo do novih saznanja i pogleda na ovu umetničku pojavu.
 

Rok za prijavu

1.8.2019.

Kontakt

e-mail: kristinasedlarevic97@gmail.com

WA, broj telefona: 0692507097

facebook: Kristina Sedlarević

bottom of page