top of page

Platforma StartArt je osnovana sa idejom povezivanja i uspostavljanja saradnje između studentkinja/studenata umetničkih fakulteta i humanistike, kao i mladih umetnica/umetnika i istraživačica/istraživača, koji su nedavno diplomirali, na sledeće načine i kroz sledeće odeljke sajta:

U okviru studentskog časopisa, koji će se objavljivati na svaka tri meseca, će biti predstavljeni radovi koji, iz različitih perspektiva, pružaju kritičke osvrte na teme relevantne za savremenu umetničku praksu. 

Cilj časopisa je upoznavanje sa teorijskim razmatranjima, radovima i poljem interesovanja kolega, kao i podsticanje razmene mišljenja i dijaloga. 

Odeljak projekti predstavlja prostor za objavljivanje poziva za saradnju na projektima / izložbama / radionicama / istraživanjima / u okviru organizacije događaja i sl.

Ciljevi drugog odeljka su 1) omogućavanje pronalaska zainteresovanih kolega i 2) ostvarivanje saradnje na zajedničkim projektima.

U okviru odeljaka baza podataka su predstavljeni radovi i polja interesovanja kolega. Namena ovog odeljka je informativna.

jhjn.png

Autorke projekta su Kristina Sedlarević, Valentina Aleksić i Tijana Toševski,

studentkinje treće godine istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu

Univerziteta u Beogradu.

bottom of page