top of page

umetnica

1

KRISTINA TICA

Kristina je rođena u Beogradu, 1995. godine. Diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti (odsek slikarstvo) u klasi profesora Gordana Nikolića. Trenutno je na master studijama Fakulteta za medije i komunikacije, smer Digitalne umetnosti.

umetnica

2

KRISTINA JANJIĆ

Kristina Janjić rođena je 1991. godine u Vranju. Studentkinja je prve godine doktorskih studija na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, gde je završila i master i osnovne studije, u klasi prof. dr Milete Prodanovića.

umetnica

3

MILICA MILA RISTIĆ

Umetnica Milica Mila je studentinja doktorskih studija na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Tokom 2016. godine, se usavršavala na Akademiji likovnih umetnosti u Mihnenu, u klasi profesora Floriana Pumhösla.

umetnica

4

MARIJA STANKOVIĆ

Marija Stanković je rođena u Sremskoj Mitrovici 1993. godine. Osnovne i master studije je završila u klasi Milete Prodanovića na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Živi i radi u Beogradu.

umetnica

5

SANJA ANĐELKOVIĆ

Sanja je rođena u Novom Sadu, 1991. godine. 2015. godine je upisala Akademiju umetnosti u Novom Sadu, odsek novi likovni mediji. Bavi se vizuelnim i tekstualnim istraživanjima u domenu dokumentarnih praksi u kojoj razmatra svoju poziciju u sistemu rodnih, političkih, društvenih uloga ili traumatičnih momenata lične biografije. Propituje na koji nacin se pojam doma menja u odnosu na razlicite istorijske, geografske, socijalne kao i vermenske nepogode.

umetnica

6

NAĐA KRAČUNOVIĆ

Nađa je rođena 1996. godine u Beogradu. 2018. godine je diplomirala na Visokoj školi likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu. 

istorija

umetnosti

7

KRISTINA SEDLAREVIĆ

Kristina je rođena 1997. u Sremskoj Mitrovici. Studentkinja je treće godine istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Glavna polja interesovanja su joj kustoske studije, moderna i savremena umetnost. 

istorija

umetnosti

8

VALENTINA ALEKSIĆ

Valentina je rođena 1997. u Beogradu. Studentkinja je treće godine istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Glavno polje interesovanja joj je srpska umetnost novog veka.

istorija

umetnosti

Tijana je rođena 1997. u Kikindi. Studentkinja je treće godine istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerzitata u Beogradu. Glavno polje interesovanja joj je rokoko umetnost u Francuskoj.

TIJANA TOŠEVSKI

9

filozofija

10

ALEKSANDAR JEVREMOVIĆ

Aleksandar je rođen 1995. u Sremskoj Mitrovici. 2018. godine je diplomirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, (studijska grupa: filozofija). Iste godine je upisao master studije na Gete Univerzitetu u Frankfurtu na Majni (master program: estetika). 

umetnica

11

MILICA BILANOVIĆ

Milica Bilanovic rođena 1997. u Tuzli. Studentkinja je treće godine osnovnih studija na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, na smeru Novi Mediji u klasi prof. Zorana Todorovića.

bottom of page